September 10, 2002

Huskies rekindle Star RB's interest